PHƯỚC HOA - PHUOCHOA.VN Nơi chúng tôi thể hiện sự chuyên nghiệp nhất ! Chuyên cung cấp các mặt hàng thờ cúng Trang tủ thờ thần Tài & Phật, đồ đồng cao cấp... " Có giảm giá cho Chư Tôn Đức, Tăng Ni" 

danh mục sản phẩm
tìm kiếm
Tên sản phẩm:
Loại sản phẩm:
bản đồ
Nhạc Phật giáo
Liên kết
Chi Tiết Sản Phẩm
HÌNH NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT
Giá :
Lượt xem : 11310
Thông tin chi tiết :

HÌNH NGŨ CÔNG VƯƠNG PHẬT

KIẾNG CHẠM, ĐƯỜNG NÉT TINH XẢO. 

Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều mẫu tượng Quan Công khác đang được trưng bày tại cửa hàng. 

 

 

Ø      Töôïng ba OÂng : Quan Coâng ngoài giöõa tay vuoát raâu (ñoâi khi veõ tay caàm kinh Xuaân Thu). Sau löng laø Quan Bình giöõ AÁn, Chaâu Thöông (hay coøn goïi laø Chaâu Xöông) Tay caàm Thanh Long ñao.

Ø      Töôïng naêm OÂng (hay coøn goïi laø Nguõ Coâng, Nguõ coâng Vöông Phaät) : gioáng töôïng ba OÂng, nhöng coù theâm Tröông Tieân caàm cung ñöùng sau Quan Bình vaø Vöông Tieân Quaân caàm giaûn ñöùng sau Chaâu Thöông.

 

Các sản phẩm cùng loại
sản phẩm khuyến mãi
tư vấn hổ trợ
Hotline :
(08)22110215   0909759985
Tư vấn Skype Me™!
Tư vấn Skype Me™!
Lịch vạn sự
Tháng
Năm
thống kê
Số lượt truy cập website : 2,854,627